آمار جستجو برای سال 1375 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:Azizi, Fereidoonbaa05350.00%0.00
2author_keyword:ع‍زی‍زی‌، ف‍ری‍دون‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏89659، مدیر مسئول، سردبیرa05116.67%0.00
3has_content_in_original_bundle_keyword:true116.67%0.00
4subject_keyword:پزشکی--ایران-- تحقیق-- نشریات ادواری116.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
6100.00%0.00