آمار جستجو برای HD5

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1کیان29.52%2.50
214.76%1308.00
3 جمعه14.76%0.00
4title:(مدرسه)14.76%0.00
5آینده14.76%4.00
6انقلاب اسلامی14.76%0.00
7انقلاب اسلامی 14.76%0.00
8جام جم14.76%0.00
9جمعه14.76%1.00
10جمهوری اسلامی 1358-06-0114.76%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
21100.00%0.00