شرق

 

مجله شرق در طهران به صاحب امتیازی و موسسی «محمد رمضانی مدیر کتابخانه خاور» و مدیری و نگارندگی آقای «سعید نفیسی» تاسیس و در سه دوره مختلف منتشر شده است. بار اول در سنبله ۱۳۰۳ شمسی که یک شماره از آن منتشر گردیده و تعطیل شده است. مرتیه دوم در فروردین ۱۳۰۵ شمسی است که در ۳۲ صفحه که نصف یک نمره بوده نشر شده و باز هم ادامه آن میسر نگردیده است. مرتبه سوم از دی ماه ۱۳۰۹ تا بهمن ۱۳۱۰ یک دوره مجله که ۱۲ شماره باسد انتشار یافته است. بنا بر این دوره کامل مجله شرق حاوی ۱۴ شماره می‌باشد. مجله شرق از جمله مجلات معدودیست که از حیث تنوع مطالب ادبی و تاریخی کمتر نظیر دارد و مندرجات آن به قلم بزرگترین و معروف‌ترین نویسندگان آن زمان تدوین شده است از جمله: سعید نفیسی. (۱۹ مقاله) / اقبال آشتیانی (۹ مقاله) / رشید یاسی (۶ مقاله و چهار قطعه شعر) / نصرالله فلسفی (۱۰ مقاله) / میر محمد خان حجازی (۷ مقاله) / مسعود فرزاد.(۸ مقاله) / عبد الحسین میکده (۱۲ مقاله/ سلطان قهرمانی (۹ مقاله) / آقا بزرگ علوی/ پژمان بختیاری/ دشتی/ محیط طباطبائی/ شادمان/ سید عبدالله سیار/ گلشائیان/ سید محمد صادق طباطبائی/ رهنما/ خانم پروین/ مرزبان رازی/ میرزا محمد خان قزوینی/ ملک‌الشعرا بهار/ دکتر رضا زاده شفق/ محمود خان عرفان/ حیدر علی کمالی/ صدیق اعلم. / سید جلال الدین طهرانی/ دهخدا/ عبدالرحممن فرامرزی/ بدیع الزمان/ محمد سعیدی/ امیر خیزری/ بهجت/ دکتر کاویان/ سید جمال الدین اسد آبادی روزبه زا / فاخته/ متفر قه

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • شرق.شماره 1 

    رمضانی، محمد، ۱۲۸۳-۱۳۴۶.62205، صاحب‌امتیاز؛ نفیسی، سعید، ۱۲۷۴ - ۱۳۴۵.‬139227، مدیر مسئول (موسسه خاور, 1303-06-nd)