عالم نسوان [مجله]

 

مجله عالم نسوان در طهران به صاحب امتیازی (نوابه خانم صفوی) و در تحت نظر مجمع فارغ التحصیلین مدرسه عالی اناثیه امریکائی ایران بیت آل در سال ۱۲۹۲ شمسی تأسیس و شماره اول آن ذر ذیحجه ۱۳۳۸ قمری مطابق میزان ۱۲۹۱ شمسی و سپتامبر ۱۹۲۰ میلادی منتشر شده است. مجله عالم نسوان هر دو ماه یک شماره در ۳۸ صفحه به قطع کوچک خشتی طبع و بنابراین در هر سال شش شماره از آن توزیع می‌شده است مجله عالم نسوان از مجلاتی است که مخصوص نسوان تأسیس و بیشتر مقالات آن به قلم فارغ التحصیلان مدرسه اناثیه امریکائی نوشته شده است. مقالات این مجله در پیشرفت و ترقی نسوان مملکت و تعلیم اصول خانه داری و زندگانی جدید به آنها کمک فراوان نموده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more