سال 1378 ش.

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • پژوهش در پزشکی [مجله].شماره 3 

    عزیزی، فریدون، ۱۳۲۱ -89659، مدیر مسئول، سردبیرa05؛ Azizi, Fereidoonbaa05 (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی , 1378-nm-nd)

  • پژوهش در پزشکی [مجله].شماره 2 

    عزیزی، فریدون، ۱۳۲۱ -89659، مدیر مسئول، سردبیرa05؛ Azizi, Fereidoonbaa05 (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی , 1378-nm-nd)