نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorم‍ح‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌
dc.coverage.spatial[ت‍ه‍ران‌
dc.date.accessioned2020-08-03T13:12:21Z
dc.date.available2020-08-03T13:12:21Z
dc.date.created۱۳۳۱- ([ت‍ه‍ران‌]: ش‍رک‍ت‌ م‍طب‍وع‍ات‌)
dc.date.issuedny-06-26
dc.identifier.urihttps://sana.nlai.ir/handle/123456789/1866
dc.format.extent2598130
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageper
dc.language.isofa_IR
dc.publisherب‍ی‌ن‍ا]
dc.subject.ddc/۰۵
dc.subject.lccJA۲۶--/ش‌۹۷
dc.subject.lcshع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
dc.subject.lcshع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
dc.subject.lcshن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
dc.titleش‍ی‍ر ش‍رق‌.شماره 18
dc.type[پیایند: روزنامه]
dc.typetext
dc.citation.issue18
nlai.rasa.recordId1010867
nlai.rasa.RegisterNo82-02404-17


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد