اطاق‌ ت‍ج‍ارت‌

 

مجله اطاق تجارت به مدیر مسئولی آقای (عباس مسعودی) مدیر روزنامه اطلاعات و اطلاعات هفتگی، در تهران تأسیس و شماره اول آن در ۱۵ آبان ماه ۱۳۰۸ شمسی منتشر شده است. مقاله افتتاحی شماره اول بدین قسم شروع می‌شود:«ترقیات و سعادت حقیقی ملت و مملکت را تجارت تضمین می‌نماید اساس و شالوده تشکیلات هر مملکت ترقی تعالی هر ملت مستقیما منوط و مربوط به تجارت است» این شماره به ضمیمه صفحات اعلان آن جمعا ۵۶ صفحه به قطع بزرگ وزیری متوسط است. مجله مذکور که ارگان اطاق تجارت طهران بوده و در پشت جلد آن تصویر اطاق تجارت چاپ شده، قبل از این تاریخ به نام (راهنمای تجارتی ایران) به مدیری (فرخ دین پارسای) منتشر می‌شد و در این تاریخ به علل و جهاتی که ذیلا بدان اشاره کرد؛ آقای فرخ دین پارسای، از اداره امور مجله کناره گرفته و مجله دیگری به نام (عصر جدید) جداگانه و بدون ارتباط و بستگی به اطاق تجارت منتشر نموده و از این رو اطاق تجارت طهران ناچار به انتشار مجله‌ای به نام مذکور شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • اطاق‌ ت‍ج‍ارت‌.شماره 180 

    م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۸۰ - ‏۱۳۵۳.‬مدیر مسئول؛ خ‍ام‍وش‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی، مدیر مسئول (اطاق‌ ت‍ج‍ارت‌, 1317-02-15)

  • اطاق‌ ت‍ج‍ارت‌.شماره 40 

    م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۸۰ - ‏۱۳۵۳.‬مدیر مسئول؛ خ‍ام‍وش‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی، مدیر مسئول (اطاق‌ ت‍ج‍ارت‌, 1311-03-02)