اطاق تجارت ایران و آلمان

 

مجله اطاق تجارت ایران و آلمان از طرف تجارت ایران و آلمان به زبان فارسی و آلمانی در شهر برلین پایتخت آلمان منتشر شده است. شماره دوم سال اول مجله مذکور در مهرماه ۱۳۱۵ شمسی مطابق اکتبر ۱۹۳۶ میلادی؛ به قطع بزرگ خشتی چاپی مرغوب طبع و توزیع گردیده مندرجات مجله بیشتر مطالب مربوط به روابط تجارتی ایران و آلمان و مندرجات شماره دوم آن بدین قسم است:گزارش گشایش اطاق تجارت ایران و آلمان در برلین در تاریخ ۲۱ ژویه .۱۹۳۶ (توضیح آنکه در آن هنگام رئیس اطاق تجارت آقای فلاح بوده است). مقررات مهم اسعاری آلمان برای تادیه اجناس ایران. اهمیت صنایع آهن آلمان در دنیا. اساسنامه اطاق تجارت ایران و آلمان.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر