تجدد ایران‌

 

روزنامه تجدد ایران به صاحب امتیازی و مدیری «میرزا سید محمد طباطبائی» در طهران تاسیس و شماره اول آن در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۰۶ شمسی منتشر شده در جلسه ۳۰فروردین ۱۳۰۶ شمسی شورای عالی فرهنگ تصویب نمود که آقای سید محمد طباطبائی به جای روزنامه فریاد روزنامه تجدد ایران را منتشر سازد و از اینرو روزنامه تجدد ایران در اردیبهشت سال مذکور منتشر گردید. مدیری این روزنامه مدتی با آقای «حسین مطیعی» بوده که بعدا در طهران روزنامه کانون را منتشر ساخته است. تجدد ایران از سال ۱۳۱۰ به آنطرف روزنامه یومیه بوده و همه روزه بعد از ظهر منتشر می‌شده است. شماره ۲۴۰۹ سال دهم آن در چهار صفحه به قطع بزرگ، با چاپ سربی «در مطبعه اتحادیه» طبع و در تاریخ یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۱۷ شمسی منتشر شده. جای اداره: خیابان شاه نزدیک بهارستان. بهای اشتراک آن: داخله سالیانه ۱۰۰ ریال. خارجه ۲۱۰ ریال. تک شماره ۴ شاهی. پس از سه روز یک ریال. تجدد ایران یک روزنامه خبری است و بیشتر مندرجات آن اخبار داخله و مجلس و اخبار خارجه است. معمولا در پاورقی صفحات ۲ و ۳ آن ترجمه رمانی چاپ شده و صفحه چهار آن مخصوص اعلانات ثبتی و دولتی و غیره است. در صفحات اول و دوم مقالات مختلف که از مجلات خارجی ترجمه گردیده نیز درج است. این روزنامه تا شهریور ۳۲۰ مرتبا منتشر می‌شد و بعد از شهریور هم چندی انتشار یافته و فعلا تعطیل است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more