عراق عجم‌

 

روزنامه عراق عجم به مدیری و نگارندگی (ادیب الممالک) در تهران تأسیس و در سال ۱۳۲۵ قمری منتشر شده است. شماره پنجم سال اول روزنامه در تاریخ سوم جمادی الاول ۱۳۲۵ قمر یو شماره ۲۶ این سال در تاریخ پنجشنبه ۱۷ محرم ۱۳۲۶ قمری انتشار یافته است. عراق عجم روزنامه (آزاد هفتگی) معرفی شده و هر شماره آن در چهار یا هشت صفحه به قطع وزیری ۱۲ در ۶ و سه چهارم اینچ با چاپ سربی در (مطبعه شاهنشاهی) به طبع رسیده است. اداره روزنامه (دروازده دولاب جنب باغ میرزا علی قائم مقام) منزل مدیر و نگارنده روزنامه (ادیب الممالک) بوده است. مکاتیبی که به اداره می‌رسد اعم از اینکه درج شود یا نشود صاحبش حق استرداد ندارد. مکتوب بی امضاء و تمبر از درج معذور است.   اینها خصوصیاتی است که در یک طرف عنوان روزنامه چاپ شده و در طرف دیگر قیمت اشتراک سالیانه بدین قرار معین شده است: تهران ۱۲ قران، سایر والایت داخله ۱۷ قران، روسیه ۵ منات. سایر ممالک ۱۰ فرانک، قسمت اعلانات سطری پنج شاهی. تک نمره در تهران صد دینار، در سایر ولایات نمره فروشی نمی‌شود. وجه ابونه بدون قبض چاپی اداره نباید داده شود. این روزنامه ارگان انجمن عراق عجم در تهران بوده و درباره مندرجات آن در ضمن یک سطر در هر شماره در زیر عنوان روزنامه این طور نوشته شده است: «این بیداری ابناء وطن عزیز و مقالات عام المنفعه درج می‌شود.»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • عراق عجم.شماره 6 

    ادیب‌الممالک، محمدصادق‌بن‌حسین،۱۳۳۶ - ۱۲۷۷ ق.، صاحب امتیاز و سردبیر (انجمن عراق‌عجم, 1325-05-10)