لواء بین‌النهرین‌

 

روزنامه لواء بین النهرین در تهران به صاحب امتیازی و مسئولی (ع. شرافت) و مدیری (س. ح. ادیب السادات فهاری) تأسیس و در سال ۱۳۴۲ قمری منتشر شده است. شماره اول این روزنامه در ۱۲ صفحه بزرگ با چاپ سربی (مطبعه بوسفور شعبه ۱) طبع و در تاریخ ۵ شنبه ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۴۲ قمری مطابق ۱۴ قوس ۱۳۰۲ شمسی منتشر شده است. در عنوان روزنامه، لواء بین النهرین اینطور معرفی شده است: «روزنامه‌ای است علمی ادبی، اخلاقی تاریخی، سیاسی، راجع به سیاست ایران و عراق عرب» جای اداره: تهران، خیابان شاه آباد، عنوان تلگرافی: لواء بین النهرین، وجه اشتراک، هر پنجاه شماره داخله ۳۰ قران، خارجه ۴۰ قران، شش ماهه بترتیب ۲۵ قران و ۳۰ قران، طرز انتشار روزنامه هفتگی بوده، قیمت تک شماره ۸ شاهی و استثنائا نمره اول آن ده شاهی است. روزنامه لواء بین النهرین به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده و در شماره اول پس از ذکر خطبه به زبان عربی به ذکر تصمیه و سبب صدور این روزنامه در ایران پرداخته است. مقاله افتتاحی روزنامه که به زبان عربی نوشته شده به این قسم شروع می‌گردد: «بسم الله الرحمن الرحیم - قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا وبینکم الا نعبد الاالله ولا نشرک به شیئا... الغایة من هذه الجریدة... الغرض من الصدار هاباللغتین - وجه التسمیه:» از روزنامه لواء بین النهرین شش شماره بیشتر منتشر نشده و به عوض شماره هفت آن روزنامه (اتحاد اسلام) به مدیری شیخ حسین لنکرانی منتشر شده است. رجوع شود به جلد اول کتاب تاریخ جراید و مجلات ایران ذیل روزنامه (اتحاد اسلام).

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر