نامه آزاد

 

روزنامه آزاد در تهران به مدیری و صاحب امتیازی (افراسیات آزاد) تأسیس و در سال ۱۳۰۴ منتشر شده است. شماره اول این روزنامه در چهار صفحه به قطع بزرگ در مطبعه سربی (برادران باقرزاده) طبع و در تاریخ شنبه ۲ جمادی مطابق ۷ قوس ۱۳۰۳ انتشار یافته و با سرمقاله زیر شروع می‌شود: «اثر و عقیده آزاد. آنچه سبب ظهور اثری شود قوه باشد اثری بدون وجود قوه نیاید...» پس از این سرمقاله مذاکرات مجلس و بعد اخبار داخله و در پاورقی صفحه دوم (علوم اسرار روحانی) راجع به تسخیر ارواح و علم مغناطیس چاپ شده است. محل اداره روزنامه: خیابان سپه، عنوان تلگرافی: تهران آزاد، وجه اشتراک: داخله ۴۰ قران، خارجه ۵۰ قران برای کسانی که از نمره اول تقاضا کنند و برای کسانی که بعد تقاضا کنند به ترتیب ۶۰ و ۷۰ قران خواهد بود، نحوه انتشار روزنامه به قسمی که در عنوان روزنامه نوشته (فعلا تا اول حمل ۱۳۰۴ روزهای شنبه منتشر می‌شود) هفتگی بوده است.کتاب علوم اسرار روحانی اثر آقای بهروزاهی است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • نامه آزاد.شماره 6 

  آزاد، افراسیاب، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-10-13)

 • نامه آزاد.شماره 5 

  آزاد، افراسیاب، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-10-06)

 • نامه آزاد.شماره 4 

  آزاد، افراسیاب، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-09-28)

 • نامه آزاد.شماره 3 

  آزاد، افراسیاب، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-09-21)

 • نامه آزاد.شماره 2 

  آزاد، افراسیاب، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-09-14)

 • نامه آزاد.شماره 1 

  آزاد، افراسیاب، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-09-07)