اقدام

 

آقای عباس خلیلی صاحب امتیاز و مدیر اقدام از نواده‌های حاج ملا علی خلیلی و برادرزاده حاج میرزا حسین خلیلی طهرانی است که هر دو از عظام علمای قرن ۱۳ هجری بوده و حاج میرزا حسین خلیلی اول روحانیست که مشروطیت ایران را اعلام نمود پس از فرار سید ضیاء الدین؛ مدیر روزنامه رعد، از ایران، خلیلی به تأسیس روزنامه به نام (اقدام) پرداخت و این روزنامه تاکنون که آبانماه ۱۳۲۶ شمسی هنوز در طهران منتشر می‌شود و فعلا سال بیست و هفتم خود را طی می‌نماید و شماره ۱۰۹۸ آن که از شماره‌های سال بیست و هفتم روزنامه است در تاریخ یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۲۶ مطابق ۲۵ ذیحجه ۱۳۶۶ قمری انتشار یافته است روزنامه اقدام؛ از همان آغاز تأسیس، به علت قلم تند و آتشین آقای خلیلی و تظاهر به مخالفت با سیاست بیگانگان در ایران؛ هر چندی یک بار دچار توقیف شده و از این رو در مدت ۲۷ سال بیش از ۱۰۹۸ شماره از آن نشر نشده است. اولین بار که رونامه اقدام توقیف شد در زمان ریاست وزرائی مستوفی الممالک بود و پس از توقیف به جای آن روزنامه بیدار منتشر شد ولی این روزنامه نیز پس از انتشار چهار شماره توقیف شد. توقیف اولیه اقدام در برج دلو ۱۳۰۱ انجام‌گرفت است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more