اختر [روزنامه]

 

روزنامه اختر در شهر استامبول، بطور هفتگی و مدتی روزانه و چندی هفته دوبار در سال ۱۲۹۲ قمری چاپ و منتشر شده است شماره اول این روزنامه روز پنجشنبه ۱۶ ذیحجه ۱۲۹۲ قمری، به مدیری (آقای محمد طاهر تبریزی و نویسندگی (میرزا مهدی اختر) انتشار یافته و مدت ۲۲ سال مرتبا دائر بوده تا در سال ۱۳۱۳ قمری از طرف دولت عثمانی توقیف شده است. اختر در آغاز تأسیس، غیر از روزهای جمعه و یکشنبه، هر روز و پس از مدتی هفته دوبار، روزهای شنبه و چهارشنبه و در سالهای آخری بطور هفتگی انتشار یافته. برون در جلد چهارم تاریخ ادبیات خود صفحه ۳۱۴(ترجمه) درباره اهمیت این روزنامه می‌نویسند «در سنه ۸-۱۸۸۷ نیز که من در ایران سفر میکردم تنها جریده قابل مطالعه زبان فارسی همان اختر بود که هفته یک بار در اسلامبول چاپ می‌شد «در حقیقت در دوران تیره و تار استبداد روزنامه اخترکمک بزرگی بتنویر افکار ایرانیان نموده و در ایامی که جراید این مملکت منحصر بچند روزنامه درباری از قبیل ایران و اطلاع بوده روزنامه اختر، بقول ادوار برون جریده قابل مطالعه زبان فارسی بشماره میرفته است بخصوص اخبار تلگرافی کشورهای خارجی که در این روزنامه درج شده، برای آشنائی مردم با اوضاع دنیای خارج کمکهای مفید و بزرگی نموده است تردیدی نیست که وجود همین جراید افکار مردم آنزمان را مهیای انقلاب نمود و پیدایش مشروطیت ایران تا اندازه رهین فداکاری آقایان مدیران جراید آنروزی است. مرحوم تربیت در فهرست جراید آذربایجان راجع بروزنامه اختر می‌نویسد: «اختر روزنامه هفتگی منتشر در اسلامبول به مدیریت محمد طاهر تبریزی و نویسندگی مهدی تبریزی در ۱۲۹۲ این روزنامه تاسنه ۱۳۱۳ مرتبا انتشار یافته و در آن تاریخ از طرف دولت ترکیه توقیف شده است» .

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more