افکار [روزنامه]

 

شماره اول روزنامه افکار به مؤسسی و مدیر مسئولی (یدالله طهرانی زاده) روی یک ورق به قطع بزرگ، با چاپ سربی. در تاریخ چهار شنبه ۶ شوال ۱۳۴۱ قمری مطابق دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی در طهران منتشر شده است. افکار روزنامه ایست اجتماعی و طرفدار زحمت کشان، محل اداره آن طهران جنب حمام گلشن نمره ۱ قیمت روزنامه یک ساله داخله ۸۰ قران، خارجه ۹۰ قران ششماهه ۴۵ قران شماره شش شاهی. مقاله افتتاحی روزنامه بدین قسم شروع می‌شود «سیاست روشن از ساعتی که تخت فرعونیت رژیم تزاری در سایه..» از روزنامه افکار فعلا همین یک شماره در دست است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر