جام جم‌

 

روزنامه جام جم در طهران به مدیری «حاج سید رضا» از نمایندگان مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۲۵ قمری تاسیس و شماره اول آن در چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ قمری منتشر شده است. هر شماره روزنامه در چهار صفحه به قطع هر ۶ در ۱۲ سانتمیر طبع شده و صفحات اول روزنامه مخصوص درج تصاویر پادشاهان سلسله کیان، ساسانیان می‌باشد و به همین مناسبت هم شاید روزنامه به جام جم نام‌گذاری و در شماره اول تصویر کیومرث چاپ شده است. جام جم با چاپ سنگی طبع شده، قیمت اشتراک آن بدین قرار است: طهران ۱۲ قران؛ سایر بلاد ۱۵ قران؛ روسیه و قفقاز ۳ منات، فرنگستان ۷ فرانک؛ برون می‌نویسد من نمرات از یک تا ده و از ۱۲ تا ۱۸ و از ۲۰ تا ۲۳ و از ۲۶ تا ۲۷ روزنامه را در دست دارم. «کتاب شعر و مطبوعات فارسی ص ۶۸»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more