روزنامه دولتی‌ [روزنامه]

 

در ماه ربیع الاول ۱۲۸۳ هجری قمری، در زمان وزارت علوم اعتضادالسلطنه که امور چاپخانه و روزنامه‌های دولتی به عهده میرزا ابوالحسن خان صنیع الدوله بوده به دستور ناصرالدین شاه بنا می‌شود که چهار روزنامه در طهران منتشر شد. اول روزنامه دولتی بدون تصویر. دوم روزنامه دولتی مصور. سوم روزنامه ملتی. چهارم روزنامه علمی. نمره اول روزنامه دولتی که معلوم نیست به چه جهت تحت نمره ۵۹۳ شروع شده با چاپ سنگی در دارالخلافه طهران، در دارالطباعه دولتی طبع شده و در تاریخ «یوم پنجشنبه سیم شهر جمادی الاول مطابق سال بارس ئیل ۱۲۸۳» منتشر شده است. سرلوحه روزنامه عبارت از شیر و خورشید است که خورشید بر پشت شیر قرارگرفته و شیر در حالی که ایستاده شمشیری در دست دارد. در دو طرف شیر و خورشید خصوصیات روزنامه طبع شده. این خصوصیات بدین قرار است: محل طبع طهران. دارالطباعه دولتی قیمت سالیانه به انضمام روزنامه علمیه سه تومان و شش هزار و قیمت یک نسخه پانزده شاهی - از شماره ۵۹۵ به انضمام روزنامه علمی و ملتی سه تومان و شش هزار دینار است. روزنامه دولتی به خط نستعلیق ریز و هر صفحه آن ۲۴ سطر و به قطع ۴۰x۲۴ سانتیمتر است. شماره صفحات غالبا پنج و گاهی شش تا هفت صفحه بالغ می‌گردد.گرچه درباره طرز انتشار روزنامه از ماهیانه یا هفتگی بودن چیزی نوشته نشده ولی از تاریخ نمرات معلوم می‌گردد طرز انتشار ماهیانه بوده است . مندرجات روزنامه ابتدا یعنی در صفحه اول اخبار درباری وقایعی که مربوط به ناصرالدین شاه بوده تحت عنوان «اخبار درباری. متعلق به وجود مسعود همایون شهریاری» درج شده و بعد اخبار دربار سلطنتی و حوداث و وقایع شهرها و ولایات داخله از قبیل یزد، فارس، کرمان و گاهی اخباری از اروپا و آمریکا تحت عنوان «اخبار ممالک خارجه» نوشته شده است. در ضمن اخبار درباری از وقایع و اتفاقات مربوط به وزارتخانه‌ها و نیز عطایا و خلعتها و تشریفاتی که از طرف شاه به اشخاص مختلف به عنوان پاداش و حسن خدمت داده شده گفتگو شده است. آخرین نمره منتشره روزنامه دولتی نمره ۶۵۰ است که در تاریخ پنجشنبه دهم شهر ذی الحجه مطابق یونت ئیل سنه ۱۲۸۷ انتشار یافته و روزنامه تعطیل شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

روزنامه دولتی در واقع ادامه روزنامه دولت علیه ایران است.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more