ثریا

 

روزنامه ثریا ابتدا در قاهره مصر و بعد در طهران و سپس درکاشان تاسیس و منتشر شده است و ما به شرح هریک از دوره‌های آن جداگانه می‌پردازیم. ثریا در مصر - روزنامه ثریا در قاهره مصر به مدیری «میرزا علیمحمد خان کاشانی» به زبان فارسی تاسیس و هفته یک بار روزهای شنبه طبع و یکشنبه تقسیم می‌شده است، اولین شماره آن روز شنبه ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۱۶ قمری مطابق ۲۹اکتوبر ۱۸۹۸ میلادی انتشار یافته اسم روزنامه به خط نستعلیق درشت و روزنامه در عنوان هر شماره بدین قسم معرفی گردیده: «ثریا روزنامه‌ای است که از هرگونه وقایع پولتیکی و سیاسی و علوم و فنون و صنایع و ادبیات و تجارت و غیره بحث می‌کند و نیز مقالاتی که نافع به حال دولت و ملت باشد به کمال ممنونیت طبع و نشر می‌نماید.» محل اداره ثریا در مصر شارع عابدین و عنوان مراسلات میرزا علیمحمد خان کاشانی صاحب امتیاز و نگارنده روزنامه ثریا در مصر است. قیمت آبونه سالیانه آن در ممالک محروسه ایران ۳۶ قران. و در اسلامبول و سایر بلاد عثمانی ۴ مجیدی، در قفقاز و سایر شهرهای روسیه ۱۰ منات و در ممالک فرنگستان و امریکا ۲۵ فرانک، در هندوستان و چین ۱۲ روپیه، در مصر و اطراف آن ۴ ریال مصری است. قیمت آبونه در بلاد خارجه مقدم و در ایران در دو قسط گرفته می‌شود، وجه پست همه جا به عهده اداره ثریا است. به طور کلی مندرجات روزنامه ثریا عبارت است از اخبار و حوادث ایران و مصر و در بعضی از شماره‌ها اخبار عمومی جهان نیز در آن درج است. اخبار راجع به ایران به وسیله وکلای روزنامه که در شهرهای داخلی ایران بوده تهیه می‌شده و غالبا اخبار مربوط به ایران مفصل نوشته شده است. مقالات و نامه‌های شکوائیه نیز قسمتی از مندرجات روزنامه را تشکیل می‌دهد ثریا با چاپ سربی طبع شده ولی در هیچیک از شماره‌ها اسم مطبعه چاپ نشده و در انتهای صفحه آخر این عبارت درج است: «در مصر در مطبعه... چاپ شود»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ثریا.شماره 51 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-06-08)

 • ثریا.شماره 48 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-05-17)

 • ثریا.شماره 45 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-04-26)

 • ثریا.شماره 42 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-04-03)

 • ثریا.شماره 40 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-03-21)

 • ثریا.شماره 39 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-03-13)

 • ثریا.شماره 38 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-03-06)

 • ثریا.شماره 37 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-02-29)

 • ثریا.شماره 35 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-02-15)

 • ثریا.شماره 34 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-02-07)

 • ثریا.شماره 33 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-02-01)

 • ثریا.شماره 32 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-01-24)

 • ثریا.شماره 31 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-01-17)

 • ثریا.شماره 30 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-01-10)

 • ثریا.شماره 29 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1317-01-03)

 • ثریا.شماره 28 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1316-12-26)

 • ثریا.شماره 27 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1316-12-19)

 • ثریا.شماره 26 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1316-12-12)

 • ثریا.شماره 25 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1316-12-05)

 • ثریا.شماره 24 

  کاشانی، علیمحمد، صاحب امتیاز و نگارنده (مطبعه عثمانیه, 1316-11-27)

View more