مرور سال 1355 ش. بر اساس تاریخ انتشار

  • پیام نوین.شماره 117 

    بیانی، مهدی، ‏‫۱۲۸۵ -‏ ۱۳۴۶ .‬ صاحب‌امتیاز؛ خالقی، روح‌الله، ‏‫۱۲۸۵ - ‏۱۳۴۴.‬ مدیر مسئول (انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی‌, 1355-02)