پرورش‌

 

روزنامه پرورش در شهر قاهره به زبان فارسی به مدیری «میرزا علی محمد پرورش» تاسیس و شماره اول آن در ۱۶ صفحه به قطع وزیری چاپ و در تاریخ جمعه دهم شهر صفرالمظفر ۱۳۱۸ قمری مطابق ۸ شهر ژوئن ۱۹۰۰ مسیحی منتشر گردیده است. روی جلد اسم روزنامه «پرورش» و در زیر آن سال تاسیس به قمری و میلادی و در زیر سال تاسیس این عبارت: «این روزنامه آزادست و هفته یک روز جمعه طبع می‌شود» درج است.' سایر خصوصیات که در دو طرف عنوان روزنامه نوشته شده بدین قرار است: قیمت آبونه سالیانه در ایران چهار تومان، قفقازیه ده منات. اسلامبول و سایر ممالک عثمانی چهار مجیدی. اروپا ۲۵ فرانک، هندوچین ۱۲ روپیه. مصر چهار ریال، عنوان مراسلات: علیمحمد پرورش. صندوق المخصوص نمره ۴۳۹.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more