مینو

 

روزنامه مینو در شهر مشهد به مدیری (صدرالمدرسین) تأسیس و در سال ۱۳۳۲ قمری منتشر شده است. طرز انتشار مینو هفتگی بوده است

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • مینو.شماره 12 

    صدرالمدرسین، صاحب امتیاز و مؤسس‌؛ سهیل، مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1340-11-25)