روزنامه علمی

 

روزنامه علمی را در تهران مرحوم محمدحسن خان صنیع‌الدوله که بعدا ملقب به اعتمادالسلطنه گردید در ۲۲ ذی الحجه الحرام ۱۲۶۳ قمری در مطبعه سنگی در چهار صفحه با خط نسخ متوسط طبع و منتشر شده است. سرلوحه روزنامه علمی عبارت از فرشته بالداری است که در مقابل آن کتابی مفتوح و در یک صفحه آن جمله (انا مدینة) و در صفحه دیگر (العلم وعلی بابها) به خط نسبتا ریز نوشته شده است. در طرف راست این تصویر تاریخ انتشار به سال میلادی و همچنین قیمت یک طغری روزنامه(یک عباسی) و قیمت اعلان (سطری دهشاهی) درج و در طرف دیگر به غیر از نمره اول این عبارت طبع شده است:(هرکس اخبار و تحقیق علمی بدارالطباعه همایونی بفرستد در این روزنامه به اسم خود او نوشته می‌شود.) و اما در نمره اول به جای عبارت مذکور این طور نوشته است: «چون اخبار مدرسه دارالفنون و مجلس حافظ الصحه زیاد بود در این نمره به همان اقتصار شد والا از اغلب علوم در این روزنامه نوشته می‌شود.» روزنامه علمی همان قسم که در ابتدا نوشتیم به مدیری (محمدحسن) خان صنیع‌الدوله تنظیم و منتشر می‌شده و در هر شماره در پایان صفحه چهارم کلمه (محمدحسن) چاپ شده است. از نمره ۵۱ مورخ پنجشنبه چهارم ذیقعده الحرام ۱۲۹۵ قمری سرلوحه روزنامه برداشته شده و فقط اسم (روزنامه علمی) و سایر خصوصویات روزنامه طبع گردیده. نگارنده مجموعه که از این روزنامه در دست دارد تا شماره ۶۳ توشقان ئیل شنبه سوم ربیع الاول ۱۲۹۷ قمری است ولی در شماره ۶ سال دوم دوره جدید کاوه می‌نویسد از این روزنامه جمعا ۶۳ شماره منتشر شده و شماره اخیر به تاریخ ۲۳ جمادی‌الاخر سنه ۱۲۹۷ است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more