هدایت

 

روزنامه هفتگی هدایت در تهران به مدیری (میرزا محمد تهرانی) تأسیس و در سال ۱۳۲۵ قمری منتشر شده است. برون در کتاب مطبوعات و شعر فارسی صفحه ۱۵۲ می‌نویسد شماره اول این روزنامه در تاریخ هفتم رجب ۱۳۲۵ قمری انتشار یافته و روزنامه توقیف گردیده و شماره دوم آن پس از مدتی توقیف در ۵ ربیع الاول ۱۳۲۶ قمری منتشر شده است. وی اضافه می‌کند که من نمرات ۱ و ۲ و ۴ این روزنامه را در دست دارم. هر شماره هدایت در چهار صفحه به قطع دوازده یک چهارم در هفت اینچ می‌باشد. وجه اشتراک روزنامه سالیانه در تهران ۳۴ قران، در ولایات ۴۰ قران در روسیه و قفقاز ۹ منات، در سایر قاره‌ها ۲۵ فرانک. .

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • هدایت.شماره 7 

  منتظم‌طهرانی، میرزا‌محمد، مدیر و نگارنده (مطبعه شاهنشاهی, 1326-05-15)

 • هدایت.شماره 6 

  منتظم‌طهرانی، میرزا‌محمد، مدیر و نگارنده (مطبعه شاهنشاهی, 1326-04-26)

 • هدایت.شماره 5 

  منتظم‌طهرانی، میرزا‌محمد، مدیر و نگارنده (مطبعه شاهنشاهی, 1326-04-13)

 • هدایت.شماره 4 

  منتظم‌طهرانی، میرزا‌محمد، مدیر و نگارنده (مطبعه شاهنشاهی, 1326-04-03)

 • هدایت.شماره 3 

  منتظم‌طهرانی، میرزا‌محمد، مدیر و نگارنده (مطبعه شاهنشاهی, 1326-03-16)

 • هدایت.شماره 1 

  منتظم‌طهرانی، میرزا‌محمد، مدیر و نگارنده (مطبعه شاهنشاهی, 1325-07-07)

 • هدایت.شماره 2 

  منتظم‌طهرانی، میرزا‌محمد، مدیر و نگارنده (مطبعه شاهنشاهی, 1326-03-05)