استقلال ایران‌

 

روزنامه کثیرالانتشار استقلال ایران به مدیر مسئولی (دکتر حسین خان کحال) و صاحب امتیازی(مستعان الملک) در طهران تأسیس و شماره اول آن در تاریخ چهارشنبه ۲۲ جمادی الاولی ۱۳۲۸ قمری مطابق ۳۱ مه ۱۹۱۰ میلادی و ۱۲ خرداد ماه ۸۳۲ جلالی، در چهار صفحه به قطع بزرگ در مطبعه سربی (ایران نو)چاپ و توزیع شده است. استقلال ایران ارگان رسمی حزب(اتحاد و ترقی) و از جراید معتدل و میانه رو بوده و در دوره دوم مجلس شورای ملی خدمات گرانبهائی به روشن کردن افکار عمومی نموده است. در آن ایام احزاب و اجتماعات هر کدام جراید مخصوص به خود داشته و من جمله دموکرات‌ها روزنامه (ایران نو) را تأسیس و جمعیت اعتدالیون جریده (شوری) را به معرض انتشار گذارند. بعد از انحلال مجلس و کودتای ناصر الملک اغلب این جراید نیز تعطیل و بازار مطبوعات از رونق افتاد و به همین مناسبت روزنامه استقلال ایران نیز دیگر منتشر نشد و آخرین شماره آن ۲۳۴ می‌باشد که در شعبان ۱۳۲۹ قمری انتشار یافته است. استقلال ایران از همان شماره اول پاورقی دارد و کتاب پاورقی آن ترجمه (تاریخ شورش فرانسه تألیف ویلیومه) است کتاب مذکور به وسیله (میرزا تقیخان بینش) شاعر و نویسنده معروف ترجمه شده و در پاورقی روزنامه چاپ شده است

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more