ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

 

روزنامه هفتگی کرمانشاه در شهر کرمانشاه به مدیری (فصیح المتکلمین) تأسیس و در سال ۱۳۲۷ قمری منتشر شده است. شماره اول روزنامه کرمانشاه در تاریخ سوم ذیقعده ۱۳۲۷ قمری انتشار یافته و پس از سه ماه که غیر مرتب این روزنامه نشر شده توقیف گردیده است. برون در کتاب مطبوعات و شعر فارسی (ص ۱۲۶) می‌نویسذ من نمره ۱۱ کرمانشاه را دارم. این نمره در چهار صفحه به قطع ۱۲ در ۸ و یک چهارم طبع شده و در تاریخ هفتم ذیحجه ۱۳۲۷ قمری منتشر شده است. وجه اشتراک سالیانه روزنامه درکرمانشاه ۱۲ قران، در سایر شهرها ۱۶ قران و در خارج ایران ۸ فرانک. روزنامه کرمانشاه بار دیگر در شهر کرمانشاه به مدیر مسئول و نگارندگی آقای (فرج‌الله کاویانی) تأسیس و در سال ۱۳۰۴ شمسی منتشر گردیده و شماره اول این دوره در آبان ماه سال مذکور بوده است. در عنوان روزنامه در این دوره نوشته است: «مؤسه مرحوم میرزا احمد خان وزیری مرحوم فصیح المتکلمین. مدیر و نگارنده مسئول: ف. کاویانی» روزنامه کرمانشاه در این دوره نیز پس از مدتی که از انتشار آن‌گذشته تعطیل و مجددا در سال ۱۳۰۹ شمسی به مدیری آقای فرج‌الله کاویانی پا یه دایره انتشارگذاشته است در این دوره که در حقیقت دوره سوم روزنامه کرمانشاه است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more