بهار

 

مجله بهار به مدیری و نگارندگی «یوسف اعتصام الملک» در طهران تأسیس و شماره اول را در اول اردیبهشت ماه ۸۳۲ جلالی مطابق دهم ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری منتشرکرده است. پس از نشر سه شماره یعنی از شماره ۴ مدیر اداره مجله آقای «مدیرالممالک» معرفی گردیده و آقای اعتصام‌الملک سمت نگارندگی مجله را داشته است.
شماره اول مجله در ۶۴ صفحه به قطع کوچک خشتی و با چاپ سربی در مطبعه «فاروس» طبع و منتشر شده و سال اول مجله با انتشار شماره ۱۲ مورخ ۲۵ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری مطابق ۱۷ نوامبر ۱۹۱۱ میلادی خاتمه یافته است. مجموع صفحات سال اول به غیر از فهرست مندرجات و غلطنامه ۷۶۸ صفحه است. بهار مجموعه ادبی، اخلاقی تاریخی؛ علمی، سیاسی، اجتماعی معرفی شده ولی بیشتر اهمیت این مجله به علت ترجمه‌های مفیدی است که از کتب و مجلات خارجی در آن دیده می‌شود و همین مزیت باعث گردیده که از همان ابتدا مجله بهار موقعیت خاصی در بین مجلات ایران پیدا نماید به قسمی که به استثنای یکی دو مجله که تکرار طبع شده، این مجله در سنوات اخیر مجددا به طبع رسیده ....

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • بهار.شماره 8 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1329-04-20)

 • بهار.شماره 11 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1329-10-24)

 • بهار.شماره 9-10 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1329-06)

 • بهار.شماره 7 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1329-03-20)

 • بهار.شماره 5-6 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1328-09)

 • بهار.شماره 4 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1328-07-13)

 • بهار.شماره 3 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1328-06-12)

 • بهار.شماره 1 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1328-04-10)

 • بهار.شماره 12 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1329-11-25)

 • بهار.شماره 2 

  اعتصام‌الملک، یوسف‌خان، ۱۲۵۳-‎۱۳۱۶.‬؛ مدبرالممالک، جواد (ابو‌الفتح اعتصامی, 1328-05-11)